משפט מסחרי

למשרדנו מחלקה מסחרית בולטת המנוהלת על ידי עו"ד גור אוזן, בעל ותק של 15 שנים בתחום.
המחלקה מטפלת במגוון רחב של עסקאות והסכמים מסחריים עבור אנשי עסקים וגופים פיננסיים משמעותיים. 
במסגרת פעילותה, מטפלת המחלקה באופן שוטף בכל הסוגיות המסחריות של לקוחותיה, בהם נמנים גופים מהבולטים במשק. הליווי המשפטי במשרדנו מוענק החל משלבי ייסוד התאגיד (חברות, שותפויות, עמותו וכיוב') ודרך טיפול מתמיד במגוון ההסכמים הרלוונטיים שלהם נדרש התאגיד, בכללם הסכמי השקעה, הסכמי הפצה, חוזי זכיינות, הסכמי מכר ורכישה מורכבים, הסכמי שיתוף פעולה, הסכמי קבלנות, הסכמי עבודה, הליכי מכרזים, הסכמי שכירות, הסדרת מערכים חוזיים הנוגעים לפעילות באינטרנט, ועוד.
 
משרדנו מציע גם שירותי ייעוץ תאגידיים איכותיים וייחודיים המאפשרים למנהלים ולדירקטורים להתמודד עם שינויי הרגולציה התאגידית הסבוכה ולצלוח את האתגרים העומדים בפניהם, ובין השאר סמכויותיה הגוברות של רשות ניירות ערך בהטלת עיצומים כספיים בהיקפים משמעותיים בלא אפשרות לשיפוי או ביטוח מטעם החברה. 
במסגרת שירותי הממשל התאגידי של המחלקה, מעניק משרדנו ייעוץ לבחינת צעדים מסחריים ומשפטיים ובמסגרתו גם ייעוץ בתהליך קבלת החלטות, לקראת הצבעות (אסיפה וישיבות דירקטוריון). ניירות העמדה וחוות הדעת במשרדנו מונפקות בשים לב למקרה הרלוונטי ובסקירה ענפה ומקצועית של הרקע המשפטי הרלוונטי לתחום. כמו כן, משרדנו מתמחה בגיבוש תכנית אכיפה פנימית בתאגיד, המחייב היכרות עם העולם התאגידי ודרישות החוק והרגולציה.
 
משפט מסחרי

Subscribe to RSS - משפט מסחרי